„Nie myśl że książki znikną.” - Umberto Eco        

kwi 24, 2012

Konkurs plastyczny pt. „Piłka nożna w grze”
Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie

 

ogłasza gminny konkurs plastyczny

 

pt. Piłka nożna w grze”.

 

Celem konkursu jest  upowszechnianie wiedzy na temat piłkarskich Mistrzostw Europy, popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej jako formy aktywności ruchowej oraz jako najbardziej popularnej dyscypliny sportu, aktywizowanie uczniów do podejmowania działań w celu poszerzenia wiedzy i rozwijania zainteresowań. Wzbogacenie wiedzy o Europie i Polsce - jako jednego ze współorganizatorów Mistrzostw Europy 2012 roku.

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Koszarawa.


2. Prace będą oceniane w kategoriach: 

  • klasa I-III
  • klasa  IV-VI

 

3. Prace mają być wykonane w formacie nie mniejszym niż  A-4 a nie większy niż A-3, technika prac dowolna. Każda praca ma być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, wiek, adres zamieszkania, adres szkoły, dane opiekuna.

 

Prace należy nadsyłać do 30 kwietnia 2012 roku, na adres siedziby biblioteki w Koszarawie:

 

Gminna Bbiblioteka Publiczna w Koszarawie

Koszarawa 142
34-332 Koszarawa
woj. śląskie

 

4. Ocena prac:

  •  zgodność treści z tematem,
  •  stopień samodzielności,
  •  oryginalność ujęcia tematu,
  •  pomysłowość i ciekawe ujęcie tematu,
  •  ogólna estetka wykonania prac.

 

5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu  9 maja 2012 roku.

 

 

 

 

 

 

Strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

                    

GBP w Koszarawie | Koszarawa 142 | 34-332 Koszarawa | woj. Śląskie

Copyright © 2010 - 2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie