„Nie myśl że książki znikną.” - Umberto Eco        

paź 8, 2012

Mowa i godka pod Lachowym Groniem


Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie  od dnia 16 października – 7 grudnia  2012 roku będzie realizować projekt: „Mowa i godka pod Lachowym Groniem”. Mowa i godka pod Lachowym Groniem to projekt o charakterze edukacyjno - społecznym.

Celem projektu jest: popularyzacja języka polskiego, zainteresowanie językiem gwarowym, dostrzeganie zmian, którym uległy  wartości i normy życia na przestrzeni wieków, propagowanie kultury języka polskiego i regionalnego, rozwijanie i kształtowanie umiejętności językowych.

Projekt będzie oparty na  zorganizowaniu dwóch cykli warsztatów, konkursu na przeprowadzenie przez młodzież wśród starszych jak najciekawszych wywiadów środowiskowych o dawnym języku, słownictwie, gwarze, konkursu na napisanie utworu literackiego gwarą, stworzenie strony internetowej projektu i zamieszczanie na stronie uzyskanych wiadomości, informacji i zdjęć z wywiadów. Po zakończeniu programu będziemy uzupełniać stronę w nowe pozyskane informacje związane z tematyką projektu.

Jedne z zajęć  to  dwudniowe warsztaty zorganizowane   z językoznawcą, znawcą gwary żywieckiej Krystyną Holly - autorką książki „Fonetyka w gwarze żywiecczyzny”. Tematyka spotkań to wiadomości na temat słownictwa i języka gwarowego, słownictwa zanikającego wyprzedzającego przez zmiany ekonomiczne i społeczne. Skierowane będą do dwóch grup wiekowych dzieci 11 – 13 lat i 14 – 16 lat.

Drugie to zajęcia  warsztatowe z wykorzystaniem technik dramy z zakresu kultury żywego słowa, które poprowadzi polonistka, specjalista ds. teatru Iwona Kusak. W zajęciach przez dwa dni będą uczestniczyć dwie grupy dzieci w wieku od 11 – 13 lat i 14 – 16 lat.

Ogłoszony zostanie konkurs na przeprowadzenie ciekawego wywiadu wśród starszych na zebranie jak najwięcej informacji o języku gwarowym, o życiu w dawnych czasach wśród mieszkańców gminy (REGULAMIN KONKURSU).

Będzie także można wykazać się zdolnościami literackimi w   konkursie literackim na napisanie utworu gwarą (REGULAMIN KONKURSU). Konkurs będzie skierowany dla  dzieci i młodzieży, prace  będą umieszczone na stronie internetowej projektu.

Wykonana będzie  wystawa w siedzibie biblioteki. Uczestnicy zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę z języka polskiego co ułatwi poprawne posługiwanie się językiem, a tym samym przyczyni się do podniesienia kultury społecznej mieszkańców. Poznają słownictwo współczesne w języku polskim, a także już wychodzące z codziennego obiegu. Efektem projektu będzie zdobycie wiedzy i umiejętności przez uczestników, projekt wpłynie na potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci i młodzieży. Podtrzymywanie statusu języka regionalnego – gwary góralskiej, w celu uchronienia go przed zapomnieniem i  porównywanie z  językiem literackim.

 

Program towarzyszy kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

 

Projekt został dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury z programu „Promocja języka polskiego”.  

 

 

 

 

     

 

Strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

                    

GBP w Koszarawie | Koszarawa 142 | 34-332 Koszarawa | woj. Śląskie

Copyright © 2010 - 2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie