„Nie myśl że książki znikną.” - Umberto Eco        

paź 19, 2012

Konkurs na przeprowadzenie najciekawszego wywiadu wśród starszych mieszkańców gminy


 

W ramach projektu „Mowa i godka pod Lachowym Groniem” Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie ogłasza konkurs na przeprowadzenie najciekawszego wywiadu wśród starszych mieszkańców Gminy Koszarawa.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie

 

§ 2

Celem konkursu jest:

Pozyskanie cennych informacji od starszych o dawnym życiu, szkole, mowie (słownictwo gwarowe), zachowanie i pielęgnacja dawnej kultury życia.   

 

§ 3

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie oraz  na stronie internetowej biblioteki www.bibliotekakoszarawa.pl

 

§ 4

Prace oceniane będą  w następujących  kategoriach wiekowych.

 

· dzieci         10 – 12 lat

· młodzież  gimnazjalna  13 – 16 lat

 

§ 5

Prace będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez organizatora.

 

§ 6

Prace należy nadesłać do 23 listopada 2012 roku.

Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień  odbędzie się

4 grudnia 2012 roku o godz. 14:°°

O terminie i czasie wręczenia nagród, wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie bądź za pośrednictwem Internetu.

 

 

§ 7

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

· dostarczenie wydruku 1 egz. pracy konkursowej w zaklejonej kopercie, opatrzonej informacjami imię nazwisko, wiek autora pracy, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna,

· prace należy dostarczyć lub wysłać na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie

34-332 Koszarawa 142

Nadesłane prace stają się własnością  organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji prac i publikacji na stronie internetowej projektu „Mowa i godka pod Lachowym Groniem”,

 

 

W sprawie konkursu można kontaktować się z biblioteką:

tel.: 338610171

e-mail:  kontakt@bibliotekakoszarawa.pl

Strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

                    

GBP w Koszarawie | Koszarawa 142 | 34-332 Koszarawa | woj. Śląskie

Copyright © 2010 - 2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie