„Nie myśl że książki znikną.” - Umberto Eco        

lis 28, 2012

Projekt Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej


Pragniemy poinformować, że dzięki uczestnictwu w Programie Rozwoju Bibliotek od 2013 roku będziemy współpracować z Ośrodkiem Karta.

Projekt polega na ...

Projekt Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej składa się z trzech komponentów, które w znacznej części będą występować równolegle:

- szkolenie i wsparcie (merytoryczne i techniczne),
- tworzenie archiwum – pozyskiwanie i opracowywanie materiałów historycznych,
  wirtualizacja i wykorzystanie zbiorów,
- szerzenie wiedzy i umiejętności.

Szkolenie
Trzydniowe szkolenie obejmie zagadnienia tworzenia i prowadzenia społecznego archiwum historycznego. Podczas zajęć dowiesz się:

jak gromadzić, opisywać, przechowywać materiały źródłowe,
jak wolno (aspekt prawny i etyczny) i można (sposoby, metody, techniki) je wykorzystywać, przetwarzać, upowszechniać,
jak pozyskiwać źródła metodą oral history – nagrywania świadków historii.
Dzięki części warsztatowej zajęć poznasz zasady:

digitalizacji materiałów, by potem w pełni móc wykorzystać je w profesjonalnych publikacjach, wystawach, spotkaniach, prezentacjach, internecie,
obsługi strony internetowej CATL, na której będziesz mógł prezentować pozyskane zbiory,
zdobywania sojuszników i współpracowników - zarówno tych, którzy mogą być potencjalnymi dostarczycielami materii historycznej, jak i tych, którzy pomogą przy realizacji projektu.

Tworzenie archiwów
Tworzenie archiwum i wirtualizacja zbiorów, czyli zasadnicza część programu, to działania podjęte przez bibliotekarki i bibliotekarzy przy współpracy osób, które uda im się pozyskać dla realizacji projektu — nawiązywanie kontaktów, szukanie świadków historii, nagrywanie relacji, gromadzenie zdjęć, dokumentów itp. Także sukcesywne digitalizowanie zbiorów.
W tym czasie nastąpi też uruchamianie stron domowych CATL i prezentowanie na nich zdigitalizowanych zbiorów oraz wdrażanie mechanizmu umieszczania materiałów w
Bibliotece Cyfrowej OK.

Wsparcie
Przez cały okres tworzenia i działania archiwów lokalnych  pracownicy Ośrodka KARTA będą służyć pomocą, świadczyć doradztwo zarówno w dziedzinach ściśle technicznych, jak i sprawach merytorycznych: za pośrednictwem maili, telefonicznie, jak również udostępniając on-line podręcznik. Tworzony wspólnie metodą wiki — będzie zbierał całą przekazaną Państwu wiedzę teoretyczną, ale także "reagował" na pojawiające się problemy praktyczne.

 

 

 

 

 

Strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

                    

GBP w Koszarawie | Koszarawa 142 | 34-332 Koszarawa | woj. Śląskie

Copyright © 2010 - 2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie