„Nie myśl że książki znikną.” - Umberto Eco        

lut 14, 2013

2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych


Rok 2013 został ogłoszony  przez posłów  Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Sejm, ogłaszając rok 2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych, zaapelował  do wszystkich obywateli oraz instytucji publicznych o podejmowanie różnorodnych inicjatyw służących realizacji ducha i litery Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a w szczególności o tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr publicznych oraz promowanie postaw aktywizujących i włączających te osoby w główne nurty życia naszego kraju. Tym samym uznał, że osoby, którym sprawność fizyczna, psychiczna lub intelektualna trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia normalne funkcjonowanie w kwestii życia codziennego, nauki, pracy oraz pełnienia ról społecznych, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą być dyskryminowane. W Polsce jest ok. 5,5 mln osób niepełnosprawnych. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności są schorzenia układu krążenia, narządów ruchu i neurologiczne. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych podkreśla, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do uczestnictwa w życiu społecznym, również do pracy, na zasadzie równości z innymi osobami.

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie  14 lutego w Walentynki zorganizowała spotkanie dla niepełnosprawnych  z zuchami  i harcerzami  ZHR w Bielsko- Białej. Honorowi goście otrzymali od zuchów i harcerzy ręcznie robione prezenty oraz uczestniczyli w różnego rodzaju zabawach, a przy muzyce gitary śpiewaliśmy wspólnie piosenki. 

Strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

                    

GBP w Koszarawie | Koszarawa 142 | 34-332 Koszarawa | woj. Śląskie

Copyright © 2010 - 2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie