„Nie myśl że książki znikną.” - Umberto Eco        

kwi 9, 2013

Regulamin konkursu na przeprowadzenie wywiadu


W ramach projektu „Pamięć i obraz” Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie ogłasza konkurs na przeprowadzenie jak najciekawszego wywiadu z starszymi mieszkańcami Koszarawy.

 

Regulamin konkursu

 § 1

 Celem konkursu jest: pozyskanie cennych informacji od starszych mieszkańców o dawnym życiu w miejscowości

 § 2

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie oraz  na stronie internetowej biblioteki www.bibliotekakoszarawa.pl

§ 3

Prace  można przesłać mailem, na płycie CD lub pamięci przenośnej. Praca powinna zawierać informacje: imię nazwisko, wiek autora pracy, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna. Nadesłane prace stają się własnością  organizatorów. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

§ 4

Prace będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez organizatora.

§ 5

Prace należy nadesłać do 31 maja 2013 roku. O rozstrzygnięciu konkursu  wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni. 

 

 

 

W sprawie konkursu można kontaktować się z biblioteką:

tel.: 338610171

e-mail:  kontakt@bibliotekakoszarawa.pl

 

 

 

 

 

 

Strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

                    

GBP w Koszarawie | Koszarawa 142 | 34-332 Koszarawa | woj. Śląskie

Copyright © 2010 - 2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie