„Nie myśl że książki znikną.” - Umberto Eco        

kwi 9, 2013

Regulamin konkursu fotograficznego „KOSZARAWA W OBIEKTYWIE”


W ramach projektu „Pamięć i obraz” Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie ogłasza konkurs fotograficzny:„KOSZARAWA W OBIEKTYWIE” 


Regulamin konkursu fotograficznego


§ 1

1. Celem konkursu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego, geograficznego i przyrodniczego  miejscowości.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, posiadaczy zarówno aparatów kompaktowych, jak i lustrzanek, do osób fotografujących amatorsko, jak i związanych zawodowo z fotografią. Prace oceniane będą przede wszystkim pod kątem zgodności z hasłem przewodnim konkursu, walorów artystycznych, krajoznawczych i  warsztatowym.

3. Do konkursu można zgłaszać maksymalnie trzy zdjęcia.
4. Zdjęcia opatrzone powinny być informacjami: tytuł zdjęcia, miejsce i datę wykonania, imię i nazwisko autora, LOGIN pod jakim zdjęcia będą prezentowane w galerii konkursowej, mile widziany jest również szerszy komentarz do zdjęcia  co przedstawia sfotografowana scena.

 

§ 2

1. Zdjęcia należy nadsyłać na płycie CD lub pamięci przenośnej do 02.06. 2013 r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna, 34-332 Koszarawa 142

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.06.2013 r.

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac.

4. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

 

§ 3 

1. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

2. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

 

 

W sprawie konkursu można kontaktować się z biblioteką:  

tel.: 338610171

e-mail  kontakt@bibliotekakoszarawa.pl


Strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

                    

GBP w Koszarawie | Koszarawa 142 | 34-332 Koszarawa | woj. Śląskie

Copyright © 2010 - 2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie