„Nie myśl że książki znikną.” - Umberto Eco        

gru 12, 2013

KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK


„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” to program dotacyjny Instytutu Książki. Jego celem jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy, który umożliwi mieszkańcom korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom zapewni elektroniczne katalogowanie zbiorów i udostępnienie ich on-line.

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie  znalazła się wśród bibliotek, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymała  dofinansowanie w kwocie 12.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono do biblioteki 3 zestawy komputerowe z licencją programu antywirusowego i aplikacjami biurowymi oraz 1 urządzenie wielofunkcyjne. Dwa komputery służyć będą  naszym czytelnikom, trzeci przeznaczony będzie do obsługi bazy danych i katalogowaniu zbiorów.

 

 

 

 

Strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

                    

GBP w Koszarawie | Koszarawa 142 | 34-332 Koszarawa | woj. Śląskie

Copyright © 2010 - 2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie