„Nie myśl że książki znikną.” - Umberto Eco        

kwi 4, 2014

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie w akcji "Wolność. Czujesz to?"…


Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie  zakwalifikowała się  do akcji  "Wolność. Czujesz to?"…, zorganizowanej przez Wydawnictwo Zysk i S-ka, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju, której Przewodniczącym Rady jest prof. Leszek Balcerowicz i tym samym znalazła się na liście 50 bibliotek w Polsce które otrzymały książkę profesora Barcelowicza „Odkrywamy wolność”.

Debatę przeprowadziliśmy z młodzieżą na podstawie scenariusza opublikowanego przez FRSI. Na początku spotkania poznaliśmy się, a następnie każdy z uczestników wypisał na flipczarcie swoją wypowiedź:

„Wolność to dla mnie….”.

Drogą głosowania wybraliśmy temat: „Facebook dozwolony od 20 lat”. Uczestnicy wylosowali swoje role. Wcielili się miedzy innymi za: „Dyrektora szkoły”, „Rolnika”, „Sołtysa”, Przedsiębiorcę”, Ucznia”, Członkinię KGW”, „Strażaka”.

Dodatkowo, każdy losował kartkę z napisem „za” lub „przeciw”, aby dyskusja stała się jeszcze bardziej ciekawa. Odgrywanie przydzielonych ról, wcielanie się w postaci czasami znanych, czasami nieznanych osób, okazało się bardzo interesujące. Debatę zakończyliśmy glosowaniem. Osoby które były „za” wychodziły przez przygotowane wcześniej  drzwi, tak jak odbywa się to w Oxfordzie. Jednak większość była „przeciw” i została na sali.

Na podsumowaniu  wypisaliśmy  kilka pytań do prof. Balcerowicza, z którego   wybraliśmy jedno na ewentualne spotkanie z profesorem: „Czy przemiany ustrojowe w najbliższych latach będą miały wpływ na lepszy start młodych?”

Nagrodą główną w akcji jest spotkanie z profesorem w zwycięskiej bibliotece w okresie wakacyjnym.

 

 

 

 

 

Strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

                    

GBP w Koszarawie | Koszarawa 142 | 34-332 Koszarawa | woj. Śląskie

Copyright © 2010 - 2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie