„Nie myśl że książki znikną.” - Umberto Eco        

sie 28, 2014

Młodzi młodszym - Lokalne Forum Programu Równać Szanse


W dniu 19 września o godz. 13.00 w Gminnej  Bibliotece  Publicznej  w Koszarawie odbędzie się Lokalne Forum na temat młodzieży.

Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do dyskusji umożliwiającej rozpoznanie zasobów lokalnego środowiska, jego mocnych i słabych stron, prowadzących do podjęcia efektywnych działań na rzecz młodych ludzi oraz prezentacja działań realizowanych na rzecz młodzieży w Gminie Koszarawa. Analizie zostaną poddane mocne i słabe strony dotychczasowej oferty skierowanej do młodzieży przez jednostki samorządu terytorialnego i podległe mu instytucje. Forum programu planowane jest metodą Word Cafe i będzie miało charakter pilotażowy jako dobre praktyki dla innych. Uczestnicy dyskusji przy stolikach w grupach będą rozmawiać, poznawać potrzeby młodych, szukać sposobów na zmotywowanie młodzieży do działania, a także ukazania skutków braku zaangażowania młodzieży w życie lokalne.  Uczestnicy zapoznają się z potrzebami działań młodych ludzi oraz wypracują skuteczne działania do ich indywidualnego rozwoju oraz sprawdzenia się w różnych potrzebnych sytuacjach życiowych  z uwzględnieniem możliwości środowiskowych.

Forum jest realizowane w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Lokalne Fora Programu Równać Szanse 2013" I etap. W spotkaniu weźmie udział Pan Artur Łęga – Kierownik Programów Lokalnych Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

 

Organizatorzy Forum zapraszają wszystkich zainteresowanych.

 

 

 

 

 

 

 

Strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

                    

GBP w Koszarawie | Koszarawa 142 | 34-332 Koszarawa | woj. Śląskie

Copyright © 2010 - 2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie