„Nie myśl że książki znikną.” - Umberto Eco        

mar 10, 2015

Tydzień z internetem


Gminna   Biblioteka    Publiczna  w   Koszarawie    zaprasza   w   dniach od 23-29.03.2015 r. do udziału w akcji:
Myśl przewodnia Tygodnia z Internetem 2015 nawiązuje do tematyki  inicjatyw Komisji Europejskiej podejmowanych na rzecz zdobywania i rozwijania umiejętności cyfrowych potrzebnych pracownikom w nowoczesnej gospodarce. Główne obszary tematyczne tegorocznej ogólnoeuropejskiej kampanii to:

  • Rozwój umiejętności cyfrowych (digital empowerment) – podnoszenie świadomości i budowanie umiejętności cyfrowych wymaganych na rynku pracy.
  • Włączenie cyfrowe (digital inclusion) – zapewnienie wszystkim szansy na włączenie się w świat cyfrowy, zwłaszcza osobom nie korzystającym dotychczas z Internetu i niepełnosprawnym.

Kampanię objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Chcemy zorganizować spotkania przybliżające różnorodne możliwości Internetu i nowych technologii, szczególnie te, które pomagają w poruszaniu się po rynku pracy i planowaniu ścieżki zawodowej.

 
 
 
 
 

Strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

                    

GBP w Koszarawie | Koszarawa 142 | 34-332 Koszarawa | woj. Śląskie

Copyright © 2010 - 2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie